1. <tbody id="dzwlm"><track id="dzwlm"></track></tbody>
   <tbody id="dzwlm"><pre id="dzwlm"></pre></tbody>
   Otwarte do 17:30

   Are you interested in one of these vehicles?

   Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


   Warunki leasingu maszyn w Holandii

   W Holandii obowi?zuj? nast?puj?ce warunki leasingu maszyn lub sprz?tu budowlanego:

   • Firma/w?a?ciciel/wnioskodawca nie jest lub nie by? w ostatnim czasie przedmiotem post?powania upad?o?ciowego.
   • Firma ubiegaj?ca si? o leasing jest zarejestrowana w holenderskiej Izbie Handlowej.
   • Wnioskodawca nie ma od ostatnich 60 dni zaleg?o?ci na rzecz banków lub organizacji finansowych.
   • W?a?ciciel firmy wnioskuj?cej o leasing nie ma zaleg?o?ci na rzecz podmiotów rz?dowych (w tym m.in. urz?du skarbowego, zak?adu ubezpieczeń spo?ecznych b?d? z tytu?u grzywien).
   • Firma nie prowadzi dzia?alno?ci w jednej z poni?szych wy??czonych bran?:
    • - Organizacje finansowe takie jak banki i firmy leasingowe
    • – Firmy handluj?ce ci??arówkami, przyczepami, maszynami, sprz?tem budowlanym lub innymi pojazdami u?ytkowymi

   Potrzebujesz wi?cej informacji na temat leasingu maszyn w Holandii?

   Kliknij poni?szy przycisk, a zostaniesz przekierowany do formularza kontaktowego, z którego mo?esz skorzysta?, aby poprosi? o dalsze informacje na temat leasingu.
   Mo?esz równie? zadzwoni? do nas pod numer +31 413 75 42 75, a my ch?tnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotycz?ce leasingu i finansowania.

   欧美巨大BBBA片