1. <tbody id="dzwlm"><track id="dzwlm"></track></tbody>
   <tbody id="dzwlm"><pre id="dzwlm"></pre></tbody>
   Jeste?my zamkni?ci
   Masz pytanie?

   Are you interested in one of these vehicles?

   Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


   Wszystkie marki, przebiegi, stany techniczne oraz przedzia?y cenowe

   Nowoczesny warsztat

   W naszym w?asnym warsztacie dysponujemy ponad 50 mechanikami, którzy ka?dego dnia pracuj? nad u?ywanymi maszynami. Przy ponad 130 tys. przepracowanych godzin rocznie nasze warsztaty s? jednych z najwi?kszych niezale?nych warsztatów w Europie.

   Jednym z najwa?niejszych atutów naszego warsztatu, który odró?nia go od innych, jest szybka obs?uga i specjalistyczna wiedza naszych mechaników. Dzi?ki temu jeste?my w stanie rozwi?za? ka?dy problem, przed jakim nas postawisz. Niezale?nie od tego, czy chodzi o bezpieczn? i wydajn? wysy?k? kilku maszyn, ??czenie ?adunków, czy do??czenie cz??ci zamiennych do zamówienia – wszystko jest mo?liwe. Chcesz polakierowa? maszyn?, by nosi?a firmowe barwy marki Caterpillar? To równie? nie problem, gdy? mamy kilka du?ych komór lakierniczych, które pozwalaj? nam zrealizowa? t? us?ug? na Twojej maszynie.

   Oferty serwisowe

   Gdy kupisz maszyn? lub sprz?t budowlany w BAS Machinery, mo?esz zawsze skorzysta? z naszej konkurencyjnej oferty serwisowej. Czy masz pytania na temat tych us?ug lub inne specjalne potrzeby? Nasz zespó? handlowy poinformuje Ci? o wszystkich opcjach i cenach naszych us?ug.

   欧美巨大BBBA片