1. <tbody id="dzwlm"><track id="dzwlm"></track></tbody>
   <tbody id="dzwlm"><pre id="dzwlm"></pre></tbody>
   Jeste?my zamkni?ci
   Masz pytanie?

   Are you interested in one of these vehicles?

   Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


   O BAS Machinery

   BAS Machinery ma zawsze na stanie co najmniej 275 maszyn w swoim obiekcie w Veghel (Holandia). Je?li szukasz niezawodnego partnera w zakresie dostaw zarówno nowych, jak i u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego o wysokim standardzie i w najlepszych cenach, wybierz BAS Machinery! Oferujemy równie? szerok? gam? us?ug i ogólno?wiatow? dostaw?.

   Nowe i u?ywane maszyny budowlane z dostaw? na ca?y ?wiat!
   BAS Machinery ma zawsze na stanie co najmniej 275 maszyn w swoim obiekcie w Veghel (Holandia). Je?li szukasz niezawodnego partnera w zakresie dostaw zarówno nowych, jak i u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego o wysokim standardzie i w najlepszych cenach, wybierz BAS Machinery! Oferujemy równie? szerok? gam? us?ug i ogólno?wiatow? dostaw?.
   Du?y wybór u?ywanych ci??kich maszyn i sprz?tu budowlanego

   Du?y wybór

   BAS Machinery ma zawsze na stanie ponad 150 maszyn ró?nych rodzajów i marek, z ró?nych roczników, z ró?nym przebiegiem i w ró?nych cenach.

   Wi?cej o naszym asortymencie
   Sprzedaj swoje maszyny

   Sprzeda? Twoich maszyn

   Zawsze szukamy u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego – niezale?nie od marki, rodzaju, przebiegu oraz rocznika. Mo?liwa jest równie? zamiana.

   Sprzeda? na rzecz BAS Machinery
   We? maszyn? w leasing w BAS Machinery

   Leasing

   BAS Machinery oferuje wyj?tkowe podej?cie do leasingu u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego. Kliknij poni?szy przycisk, aby uzyska? bardziej szczegó?owe informacje na temat opcji leasingu.

   Wi?cej na temat leasingu
   Partner oferuj?cy pe?ny pakiet us?ug

   Partner oferuj?cy pe?n? obs?ug?

   Gdy kupujesz maszyn? w BAS Machinery, zajmujemy si? wszystkim za Ciebie. Oferujemy porady, szybk? obs?ug? oraz najlepsze ceny.

   Zobacz nasze us?ugi
   BAS Machinery jest niezawodnym partnerem

   Niezawodno??

   BAS Machinery to niezawodny partner zarówno dla klientów, jak i dostawców z ca?ego ?wiata. Wspó?praca z BAS Machinery jest przyjemna i przebiega bez przykrych niespodzianek.

   Solidna firma
   BAS Trucks ma wieloletnie do?wiadczenie w ogólno?wiatowym eksporcie ci??arówek i przyczep

   Fachowa wiedza

   BAS Machinery nale?y do firmy BAS Trucks, która ma wieloletnie do?wiadczenie w ogólno?wiatowym eksporcie samochodów ci??arowych i przyczep. Nasza firma nie ogranicza si? jednak do roli sprzedawcy ci??arówek i przyczep.

   Wi?cej o BAS Groep
   Dzi?ki BAS Machinery mo?esz prowadzi? interesy we w?asnym j?zyku

   Zespó?

   Dzi?ki BAS Machinery mo?esz prowadzi? interesy w swoim ojczystym j?zyku, a nasz zespó? dysponuje ca?? wymagan? wiedz? umo?liwiaj?c? znalezienie idealnej maszyny.

   Zobacz nasz zespó?
   BAS Machinery zawsze poszukuje nowych, zmotywowanych pracowników

   Oferty pracy

   BAS Machinery zawsze poszukuje nowych zmotywowanych pracowników do pracy w swoich nowoczesnych zak?adach, zespole handlowym, dziale IT oraz zespole wsparcia sprzeda?y. Sprawd? oferty pracy.

   Zobacz oferty pracy
   Godziny otwarcia

   Godziny pracy

   • Mo?esz nas odwiedzi? w Veghel:
   • Od poniedzia?ku do czwartku: 8:30–19:00
   • Pi?tek: 8:30–17:30
   • Sobota: 08:30–13:00
   • Niedziela: zamkni?te
   Zobacz stron? z danymi kontaktowymi
   欧美巨大BBBA片