1. <tbody id="dzwlm"><track id="dzwlm"></track></tbody>
   <tbody id="dzwlm"><pre id="dzwlm"></pre></tbody>
   Otwarte do 19:00

   Are you interested in one of these vehicles?

   Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


   Leasing maszyn

   W BAS Machinery mo?na ?atwo wzi?? nowe lub u?ywane maszyny i sprz?t budowlany w leasing, z niskimi ratami miesi?cznymi i niewielk? kwot? wp?aty w?asnej. Mamy nawet w?asn? firm? leasingow?, co u?atwia nam dzia?alno?? w tym zakresie.

   BAS Machinery dysponuje bogatym asortymentem – niezale?nie od poszukiwanego rocznika, przebiegu i rodzaju maszyny. Oferujemy sprz?t budowlany we wszystkich zakresach cenowych!
   W BAS Machinery mo?na ?atwo wzi?? nowe lub u?ywane maszyny i sprz?t budowlany w leasing, z niskimi ratami miesi?cznymi i niewielk? kwot? wp?aty w?asnej. Mamy nawet w?asn? firm? leasingow?, co u?atwia nam dzia?alno?? w tym zakresie.
   Korzy?ci z leasingu nowych lub u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego w BAS Machinery

   Dlaczego leasing?

   BAS Machinery prowadzi leasing maszyn i sprz?tu budowlanego, oferuj?c bardzo atrakcyjne raty miesi?czne i nisk? wp?at? w?asn?.

   Zobacz korzy?ci z leasingu
   Mo?liwo?? leasingu nowej lub u?ywanej maszyny

   Opcje leasingu

   Mo?esz wzi?? w leasing dowolny rodzaj maszyny lub sprz?tu budowlanego – zarówno nowego, jak i u?ywanego. Okres leasingu wynosi od 24 do 60 miesi?cy.

   Zobacz opcje leasingu
   Warunki leasingu w BAS Machinery

   Warunki

   Aby kwalifikowa? si? do leasingu, Ty lub Twoja organizacja musicie spe?nia? pewne warunki. Czytaj wi?cej na temat warunków leasingu.

   Zobacz warunki leasingu
   W BAS Machinery mo?esz ?atwo wzi?? w leasing nowe lub u?ywane maszyny b?d? sprz?t budowlany

   Leasing w 5 prostych krokach

   Wniosek o ofert? leasingow? jest niezobowi?zuj?cy, a jego z?o?enie jest bardzo proste.

   Zobacz 5 kroków
   Szeroki asortyment nowych i u?ywanych maszyn dost?pnych w leasingu

   Znajd? pojazd do wzi?cia w leasing

   Czy chcesz wzi?? w leasing maszyn?, czy sprz?t budowlany? Kliknij poni?szy przycisk, aby znale?? wszystkie maszyny, które s? aktualnie dost?pne w leasingu.

   Znajd? maszyny dost?pne w leasingu
   Pytania dotycz?ce leasingu u?ywanej ci??arówki lub przyczepy

   Pytania na temat leasingu?

   Mo?esz skontaktowa? si? z jednym z naszych pracowników, który odpowie na wszys

   Wy?wietl cz?sto zadawane pytania
   欧美巨大BBBA片